Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa distributerima i poslovnim partnerima, Yupik smrznuti proizvodi se nalaze u većini trgovinskih lanaca i maloprodaja širom Srbije i regiona i lako su dostupni krajnjim potrošačima.
DISTRIBUTERI:
Srbija: Nacionalna distribucija d.o.o.
www.ncd.rs

Crna Gora: Expo Commerce d.o.o.
www.expocommerce.com

Bosna i Hercegovina: MCI d.o.o.
www.mci.ba

Makedonija: ВАЈОМАГ д.о.о. експорт-импорт
www.vajomag.com.mk

Albanija: A.M.G. sh.p.k.
www.amgfood.com

Slovenija: HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o. www.ht.si
Ako želite postati naš partner u distribuciji Yupik proizvoda, možete nas kontaktirati na prodaja@yupikfood.rs

mapa distribucije